รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:
สหมงคลประกันภัย

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

          เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตร ซึ่งดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งให้เช่าคลังสินค้า เพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอการส่งออก ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัย จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ "บริษัท สหมงคลประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

          ในปี 2510 บริษัทได้หันมาเน้นการดำเนินธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียว โดยทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

THE UNION PROSPERS INSURANCE CO.,LTD

 

โชคดีมีชัยด้วยความร่ำรวย และ ประสพความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์

ซึ่งมีความหมายว่า

"โชคดีมีชัยด้วยความร่ำรวยและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์"

          การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมาโดยมียอดขายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับติดอันดับ 5 ของประเทศในปี 2548 จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี และมีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท

          ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรง เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดไปดั่งคำขวัญ "มาตรฐานงานดี 60 ปี คือหลักประกัน"

 

 

ประวัติบริษัทสหมงคลประกันภัย

บริษัทสหมงคลประกันภัย บริษัทที่หยัดยืนอย่างมั่นคง
ประวัติความเป็นมาบริษัทสหมงคลประกันภัย