รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก                  

 - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย เฉพาะส่วนเกิน

ต่อคน

250,000

 

    วงเงินสูงสุดตาม พรบ. รวมกันแล้วไม่เกิน

ต่อครั้ง

10,000,000

 - ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ต่อครั้ง

600,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม                  

 - อุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร

ต่อคน

100,000

x

15 ที่นั่ง

 

 

 - ค่ารักษาพยาบาลเพื่อผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร

ต่อคน

100,000

x

15 ที่นั่ง

 

 - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ต่อครั้ง

100,000

ความเสียหายส่วนแรก                  

 - มีความรับผิดชอบส่วนแรกต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ต่อครั้ง

1,000

ลักษณะ และเงื่อนไข

สำหรับรถตู้

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

ชำระ

เบี้ยรวม พรบ.

ชำระ 

ไม่มีทุพพลภาพชั่วคราว

รถตู้วิน

13,010

13,977.41

13,278.54

16,470.51

15,646.98

มีทุพพลภาพ

รถตู้วิน

17,710

19,025.67

18,074.39

21,518.77

20,442.84

 

รับพนักงาน /นักเรียน

12,178

13,082.89

12,428.75

15,575.99

14,797.19

 

ทะเบียน 30 , 31

10,888

11,697.24

11112.38

14,190.34

13,480.83

** หมายเหตุ  :   - อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่รวมเบี้ย พรบ. แล้ว  ( เบี้ยพรบ.อัตรารับจ้าง 2,493.10 บาท )    

   - เงื่อนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง คปภ. กำหนดไว้

 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

ประกันรถตู้ป้ายเหลือง  รถตู้วิน Text Box:
เบี้ยประกันรถตู้ป้ายเหลือง ตู้วิน